Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SPECJAŁ

Odsyłacze

SPECJAŁ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   specyjał
B. uż. nżyw.   specyjał
liczba mnoga
M. uż. nosob.   specyjały
D.   specyjałów
B. uż. nosob.   specyjały
N.   specyjałami
Etymologia
z łac. specialis 'szczególny'
Znaczenia
1. »przedmiot rzadko spotykany, osobliwość«
  • – Nasiało się tedy po wszystkiey Polszcze rzeczy Tureckich, Owych Hawtowanych rzeczy Slicznych koni pięknych Łubiow bogatych y inszych roznych Specyałow. PasPam 246.
  • – Przywozi[ć] z kraiow to czego unas y wsrod Polski dostanie: Niemoda. Ale taki rarytas ktorego ieszcze dotąd y Niewidziała Polska to iest specyiał. PasPam 80v.
  • – Tam były te specyały zadnego wsobie niemaiące rarytetu ale z Samego tylko zrobione złota. PasPam 80v.
2. »coś bardzo smacznego, przysmak«
  • – Przegłodnieliśmy byli bardzo mięsa niezyiąc przez kilka miesięcy tylko ogrodnemi rzeczami a nay bardziey Cwikłą pieczoną z ktorey rozne specyały wymyslali. PasPam 113v.
  • – To przystastwo widziało mi sie dnięm iednem że to w dobrym bycie [...] Bo mi y wozami [wozy] naładowano takiemi Specyałami iakich Nie w obozie ale przy domowych tylko wczasach zazywaią. PasPam 82v.
Przenośnie
  • Ray drugim damom specyiał tak drogi Na taki deffekt Raytarskie ostrogi.PasPam 178
  • Poszlismy tedy nazad wziąwszy Choragwi Moskiewskich sześć y samych dobrze prze rzedziwszy y inszym co usli na rozdawawszy specyałow.PasPam 105v