Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZZĘBY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   bezzęby
ż   bezzęba
Znaczenia
»niemający zębów«
  • Bez zęby Edentulus. LodDict 7.
  • – Béz zębow/ bézzęby. Defectus dentibus [...] Exedentulus [...] Edentatus [...]. Kn 25.
  • – Bezzębow/ bezzęby. Edentulus, Beduntis. SzyrDict 13.
  • Bezzęby. Zahnlos, der keine Zähne mehr hat. édenté, qui n'a plus de dents. § bezzębna kobieta; bezzębny grzebień. T III 39.
  • – To iest: Od wszelki ego obronić możemy się iákimżkolwiek zastępem nieprzyiacielá/ ná przeciw śmierci muru nie mamy; boć Lub kto z stali do Zamku skutego vciecze, Przecię bezzemba śmierć go y ztámtąd wywlecze. KalCuda 89.
Przenośnie
  • [...] przyszedłe[m] własnie ná to mieysce w Swiętey Cerkwi Pieczárskiey/ gdzie Presbyterowie po Communiey vstá wypłukiwáią swoie/ to porządnie wystáwione y dziś ieszcze stoi ná swym mieyscu/ więc że wodá bezzemba/ ták mur/ iáko mol nieznáczny sukno gryzie: zá vrzędu mego grob pod tą vmywálnicą/ nielza wiedzieć ktoreg[o] z comitywy Swiętych/ zapadł się y záwálił.KalCuda 109