Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEZZĘBY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   bezzęby
ż   bezzęba
Znaczenia
»niemający zębów«
  • – Bez zęby Edentalus. LodDict 7,1.
  • – Béz zębow/ bézzęby. Defectus dentibus [...] Exedentulus [...] Edentatus. Kn 25.
  • – Kto z stali do Zamku skutego uciecze, Przecię bezzemba śmierć go ztámtąd wywlecze. KalCuda 89.
  • Bezzęby. Zahnlos, der keine Zähne mehr hat. édenté, qui n'a plus de dents. § bezzębna kobieta; bezzębny grzebień. T III 39.