Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KRAJ

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
Ms.   kraju
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – I tu dziwna ze w kraiu tak obfitym gdzie unas wszystkiego było pełno, A oni byli Tydzięn Na mieyscu postali to zaraz do nas po kwescie przysłali zony. PasPam 57.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • jechać choćby na kraj świata:
    • – Oyca y Matki Posagu Bogatego gotowiusięnka odstąpic y iechac zatym w kiem się zakocha chocby na krai swiata. PasPam 55.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Sroká záwsze pstra zostáié/ w ktorekolwiék léci kráié. KnAd 393.