Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BALWIERSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BALWIERSKI, BARWIERSKI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
lp M. m barwierski   || balwierski  
ż barwierska   || balwierska  
D. ż balwierskiej  
B. ż barwierską  
N. ż balwierską  
n balwierskiem  
Ms. ż balwierskiej  
lm M. nmos barwierskie  
B. nmos balwierskie   || barwierskie  
N. barwierskiemi  
Znaczenia
»odnoszący się do balwierza«
 • Bárwierski Tonsorius. SzyrDict 7.
 • – Te, co widzicie, rany po mej brodzie, [...] Ani przy kuflu, ani z krwawej bitwy Odniosłem, ale od balwierskiej brzytwy. MorszAUtwKuk 15.
 • – One brzydkie pieluchy i nieczyste szmaty, By nic inszego, wspomnię balwierskie warsztaty Którymi się nie oczy, lecz myśl ludzka żadzi, Do jakiego honoru czas je przyprowadzi. PotNabKuk I 518.
 • – DE BARBIER. Tonsorius, a, um BALWIERSKI. DanKolaDyk I, 171.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bańka balwierska:
  • Bánká bárwierská/ Cucurbita ventosa [...]. Cucurbitula [...]. Cucurbita medicinalis [...]. Kn 14.
  • bańka barwierska. Schröpfkopf, Lasskopf. ventouse. T III 22.
 • brzytwa balwierska:
  • – PO tym ty Synu człowieczy/ weźmi sobie noż ostry/ tojest brzytwę bárwierską/ [...]/ á ogol nią głowę swoję. BG Tt Ez 5, 1.
  • – Te, co widzicie, rany po mej brodzie [...] ani z krwawej bitwy Odniosłem, ale od balwierskiej brzytwy. MorszAUtwKuk 15.
 • dłubaczka balwierska:
  • Dłubáczká bálwierska/ vide Szpátelká. Kn 121.
 • kleszczki balwierskie:
 • kopystka balwierska:
 • maść balwierska:
 • [Balwierska] miednica:
 • balwierska nauka:
 • plastr balwierski:
 • balwierskie rzemiesło:
 • balwierska szkatuła:
 • warstat balwierski:
 • zalawt balwierski:
 • balwierska ręka:
Podhasła

BALWIERSKA


w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1674
Znaczenia
»zajmowanie się goleniem, strzyżeniem, opatrywaniem ran«
 • – Pirwej Balwierską zyłeś/ Ránnych goiąc potrosze/ Głowy/ brody goliłeś. KochProżnLir 64.