Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POWINNOŚĆ

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   powinność
D.   powinności
C.   powinności
B.   powinność
N.   powinnością
liczba mnoga
Ms.   powinnościach
Znaczenia
»zobowiązanie, konieczność, wymóg, obowiązek«
 • – Nie wątpię tedy, że IchM. się w powinnościach swoich poczują, a w miłości ku ojczyźnie zagrzeją, uważając i tę tak wielką Opatrzność Boską nad nami w tej sprawie, która tak skrycie się prowadziła, że jej niepodobna było dość, by mnie był Pan Bóg tego do umysłu nie podał, a zaraz i serca nie dodał... SkryptWojCz II 289.
 • – Peawu y zwyczaiowi dosyc czyniąc niewyłamowaliscie się z powinnosci. PasPam 168.
 • – Kiedy Sługę przyimuiesz sąm z nim wręcz mowisz y opowiedasz mu przyszłey iego usługi powinnosci y kondycyie. PasPam 223v.
 • Powinność to iest nasza poddanska exequi Mandata Waszey krolewskiey mSCi. PasPam 240.
 • – Zawse miwałem bardzo dobre Sokoły Iastrzęby Drzemliki, kobusy, kruki co do Berła chodziły [...] wszystko to ptastwo praktykowało swoię powinność. PasPam 256.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • pełnić powinność:
  • – Albowiem ná modlitwie nayprzednieyszey cnoty religiey powinność pełnisz/ u wálczącą cześć Bogu oddáiesz: gdy przed nim iáko przed Bogiem Tworcą twym/ nábożnie upádasz. BujnDroga 205.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • w powinnościach czyich chodzić:
  • – Y rozumieć y żyć mamy/ iáko máło ludzi rozumie/ y życie/ chcemyli w powinnościách nászych chodząc/ dobieżeć kresu sczęśliwego. StarPopr 42.