Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

STARANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   starania
B.   staranie
liczba mnoga
Ms.   staraniach
Znaczenia
»zabieganie o co, dążenie do załatwienia, osiągnięcia czego; dbanie, kłopotanie się o co«
 • – Zachorowałęm niebespiecznie iuz byli o mnie zwątpili kompania ale przecie wielkie o mnie czynili Staranie niedługo potym począłem convalescere. PasPam 78v.
 • – Wzacnym y starozytnym zrodzona Domu przy tak pięknych od Natury Sobie konferowanych przymiotach przy znamięnitych [...] Starania[ch] Ich Mosciow Rodzicow swoich [...] Wszystkie Swiata tego dobrowolnie rzuca Ozdoby [...] Zakonny obieraiąc zywot. PasPam 281v-282.
Związki frazeologiczne

 • starania przyłożyć:
 • »poczynić zabiegi«
  • – Tak IkMSC Starania przyłozy iako tez y Woiewodztwa. PasPam 208v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

 • (O co) chodzić staraniem:
  • – Znáć żem chodził cáłym starániem, áby się był tenże Związek skończył coprędzey. LubJMan 102.
  • – Łacno było wyczytac: z Radułowey Cery Ze chciał szczerem, oPokoy nasz chodzic staraniem. PotWoj 168.