Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PRZYKAZANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   przykazanie
D.   przykazania
B.   przykazanie
Znaczenia
»rozkaz, polecenie«
  • – ...ia Iego Mść y Przy Miesopuśćie ieszcże záchowáć chce: y potraw grubych broniąc skáz y żołądká Iey Mći przestrzega; cżyniąc smák zacny w powolnośći wsey/ zá ktorą łáskęIch Mość/ z roskazánia tych/ ktorych woley y przykazánia przestrzega/ wespołek y z nimi przez mię podźiękowawszy/ ná też przysmáki prośi/ życząc áby P. Bog te chęći Iego Mći w wiecżne poćiechy obroćić racżył. SpiżAkt B3v.
  • – Mąm rodzicow bez ktorych błogosławięnstwa odmięniać Stanu niemogę, bo takie mąm od nich przy kazanie. PasPam 224v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • relig. boże przykazanie:
  • »jeden z nakazów moralnych wymienionych w dekalogu«
    • – Mowię tak wszakto Nie Boze Przykazanie aby de necessitate kozdy Towarzysz wkole Generalnym Iurement odprawił. PasPam 121.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • przykazanie boskie: