Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NIEWOLA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   niewoli
B.   niewolą
Ms.   niewoli
Znaczenia
1. »trzymanie w obozie wojskowym przeciwnika podczas wojny, stan jeniecki«
 • – Było w niewoli wiele Szlachty Szlachcianek Zołniewrzow. PasPam 101.
 • – Ich krwie pragniesz iako ryba wody, Zaciągaiąc na [n]ich drapierznych Wilkow w Poganską podaiąc ich Niewolą. PasPam 196v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • z niewoli wyjść:
 • »odzyskać wolność«
  • – Hetman Polny w ten czas tez dopiero zniewoli wyszedł ktory był od Chowanskiego poimany. PasPam 179v.
  • – Proszę WCi żeby napisać assygnacyią y oddac ad manus Pana Paska tego ktory z niewoli wyszedł. PasPam 285v.
 • w niewolę wziąć:
 • »pozbawić wolności, uwięzić«
  • – Towarzysz z pod Chorągwie moiey przed Lat pułtorą w Niewolą wzięty powrocił Ante Triduum z krymu. PasPam 285.
Przenośnie
 • Pasza Halepu iako Gołąb siwy [...] swoię w Niewolą zabraną opłakiwał Sędziwość.PasPam 267
2. »brak wolności osobistej, poddaństwo«
 • – Panowie Moskwa [...] Zaczęli woynę że by nas zniszczyli I w Niewolą nas wieczną zagarnęli. PasPam 110v.
 • – Oni zony tak chowaią ze iey słonce niedoydzie wielkią [wielką] niewolą cierpią zony y ustawiczne Więzienie. PasPam 163.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • niewola bezecna (sz. zm.):
  • – Tę niewolą opuść/ tráfisz ná inną/ gdy własnym pássyom twoim służyć będziesz. [marg.] Niewola bezecna. BirkOboz 85.
  • – Sascy Consyliarii [...] iuż [...] za wygraną mieli chcąc Wolny od Wieków Narod nasz wtak bezecney (:iak sami ięczą) widzieć niewoli. OtwFDzieje 37.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • ~ Niéwola dowcip zátłumia. KnAd 712.