Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BALWIERSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *BALWIERSTWO, *BARWIERSTWO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   barwierstwo
D.   balwierstwa
B.   balwierstwo
Znaczenia
»golenie, strzyżenie, opatrywanie ran«
  • Bárwierstwo/ Chirurgia, [...] Iatraliptice [...] Vnguentaria. Kn 15.
  • – Jezdziel do niego [rannego] zCrac[owa] Woyciech Cerulik zgrocki ulice opatrowac go. co u tegosz Cerulika uczel się balwierstwa [...] syn te[g]o Bogackie[g]o. TrepNekLib 32v.
  • Bárwierstwo/ Jatraliptice. DasHünDict Oiijv.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • balwierstwo rabiać (sz. zm.):
    • ~ Benedikt [Drewnowski] balwierzem bel w Krakouie na Kleparzu naimem baluierstwo rabial. TrepNekLib 73.
    • ~ LENCZOWSKI [...] rabiał balwierstwo w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.