Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

USTAWA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   ustawa
D.   ustawy
Znaczenia
»uchwała«
  • UStawa tedy Stanęła że by brac 10 bitych Talerow co Miesiąc na kon z pługu. PasPam 62v.
  • – Bralismy tedy w pierwszym Miesiącu według ustawy w drugim po 20 bitych. PasPam 62v.
Związki frazeologiczne

  • w ustawach czyich chodzić:
    • – Jesli w ustáwách mojich chodzić będziecie/ y przykazánia moje chowáć y czynić będziecie/ Spuszczę wam deszcz czasu swego y wyda ziemia urodzaj swoj. BG Kpł XXVI, 3.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • ustawa zakonna:
    • – Zakonnik ieden/ że nie chciał żyć wedle ustaw Zakonnych/ Szyię złamie. A drugi/ że nikczemnie y nieuważnie odpráwował/ powietrzem umrze/ y ták ci wszyscy dziś będą potępieni. OkolNiebo 88.
Odsyłacze