Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WANCZOS

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: WANCZOS, *WANCZOSZ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wanczos
B. uż. nżyw.   wanczosz
liczba mnoga
D.   wanczosów
Etymologia
niem. Wagenschoss
Znaczenia
»drewno częściowo obrobione; deski na klepkę«
  • – [Gdańsk] leży podobno 5. mil od morzá y rzeki: iednák zá przekopániem rowu/ dogadza sobie y morzem y rzeką bárzo dobrze/ z tákim przybywániem bogátych kupcow/ iż tu skłádáią bogáctwá Hiszpáńskie y Portogálskie/ Fráncuskie/ Flánderskie/ y Angielskie/ á stámtąd nábieráią/ żytá/ pszenice/ woskow/ popiołow/ skor/ klepek/ konopi/ wanczosow/ bursztynu/ y inszych towárow/ ktorych Polska ma táki dostátek/ iż rzecz niepodobna ku wierzeniu. BotŁęczRel I 120.
  • – Moze bydz ze przed tym Słuzył komus za Szypra Pięnkę y Wanczosz do Rygi woził. PasPam 171v.
  • – Klepki z dębowego rznąć drzewa, która ma te w sobie gatunki, jako to wanczos i wasilka. RadziwHDiar 193.