Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ULICA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: ULICA, ULICZA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   ulica
D.   ulice
B.   ulicę
Ms.   ulicy
liczba mnoga
Ms.   ulicach
Znaczenia
»droga między dwoma rzędami domów w mieście«
  • – MIásto VENETIA Záłożone Roku po Národzeniu Páńskim 421. má w sobie Kośćiołow Fárnych 62. á Klasztorow 41. to iest 17. Męskich/ á[...] Białogłowskich/ ma ták wiele Kánałow iák wiele vlicz gdźie się znáyduie 800. Mostow procz tych ktore zá náznácznieysze máią. DelicWłos 2.
  • – Na naszę Chorągiew że się dostała ulica co Niebyło gdzie koni postawic [...] Prosilismy się u Woiewody zeby nąm pozwolił stac we wsi. PasPam 62v.
  • – Stanąłęm tedy W Ulicy Poznanskiey u Tkacza przypisnego [...] ow człowiek [...] wszystkie posługi z wielką odprawował wdzięcznoscią. przyszedłęm ci był zas prędko ad perfectionem [do pełni] zdrowia. PasPam 78v.
  • – Wchodzą w Miasto Niemasz zadney przeszkody. Iuzem w puł ulice az dopiro bierzy dwoch Towarzystwa. PasPam 167.
  • – Kazałęm owę ulicę wozami zatarassować tak iak szeroko woz pole woza [...] ze iuz y konny przeiechac niemogł. PasPam 168v.
  • – Popodpiiawszy daway ognia na Ulicach. Takes my całą noc przegaudowali. PasPam 169.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Broń mieyscem/ Rusnicá w lesie/ Kopija w polu/ Miecz ná vlicy/ Puginał w cieśni. Strászne są. ŻabPol B2.