Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

APROBACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (bez cytatu), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   aprobacja
D.   aprobacji
  aprobacjej
B.   aprobację
  aprobacją
N.   aprobacją
Ms.   aprobacji
  aprobacjej
liczba mnoga
B.   aprobacje
Etymologia
łac. approbatio
Znaczenia
1.  prawn.  »zatwierdzenie czego; pozwolenie, zgoda na co«
 • – Ktokolwiek zaś ma jaki przywilej, tedy powinien go jaknajprędzej nowemu opatowi prezentować i o aprobację prosić. KonDOliwKutrz 74.
 • – Extract Approbaci Tego Contractu Wilenskie[go] od Electora Brandeburskiego. ArchRadziw 1638 42, 69.
 • – Poniewasz bez approbacy Seimu stanąć nie mogą [wojska], zaczym nowy a cieszszey spodziewacby się na Wiosne woiny. OpalKListy 471.
 • APPROBACYA. Ia X. Iakub Vstiensis, świętego Pisma, y Prawa oboyga Doktor, Proboszcz Kościoła Kollegiackiego ś. Floryana na Kleparzu, Ksiąg idących do Druku Censor [...] zeznawam, iżem czytał Kazania Niedzielne, od Wielebnego X. SZYMONA STAROWOLSKIEGO [...] godnie napisane [...] pozwalam [...] aby były drukowane. StarKaz II, 12 nlb..
 • – Zákazał go [mszał] bowiem Synod authoritate sua, á práłaci ktorzy Arcybiskupstwem rządzą/ ápprobuią go y pozwaláią/ żeby káżdy go czytał y záżywał; ktorą ápprobácyą y pozwolenie dáli po Kázálnicách opowiádáć. MerkPol 143.
 • – Jmć pan starosta [...] ma im znowu prolongować kontrakt i approbatią j. k. mci na to otrzymać, za co obiecali jmci gottsfenigu fl. 3500. OpisKról 401.
 • – Był sejmik w Proszowicach, na którym instrukcya ICh MMPp. Posłów podana na Sejm Warszawski, z których te precipua puncta 1. aby traktatu [...] approbatia stanęła. MarkZap 56.
 • – Recomenduię WMM p[an]u interes P[an]a Pruszaka koniuszego mego na teraznieyszey kapitule Gnieznienskiey, aby mogł Approbatią na Woytostwo Grąbkowskie otrzymać. RadziejKor 11.
 • Approbatie Przywileiow Prywatnych Miesczan Zywieckich y Poddanym nie ktorym ze Wsiow słuzące czyni [królowa polska] y one conserwuie. KomonDziej 108v.
2. »uznanie czego za dobre, pochwała«
 • – Krolowi [...] przes lat kilka ustawicznie służeł [hetman], gdzie [cieszył] się kontentatią y approbatią Panską. HerbOr 424.
 • – Dobre Sumnienie y niewinność iest to [...] iako by nie iaka approbacya y utwierdzenie mysli naszych dobrze o swoich uczynkach trzymaiących. PasPam 148v.
 • – Lubo Doktor Villisius [...] lekko laxuiące lekarstwa mało szacuie, iednakże według approbacyi sławnego Stabiliusza [...] w naywiększey być powinny cenie. BeimJelMed 433.
Odsyłacze

[APROBACJA]

Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Odsyłacze