Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BLADORUMIENNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
lp D. m   bladorumiennego
lm M. nmos   bladorumienne
Znaczenia
»mający barwę lekko jasnoróżową, różowawą«
  • – Korzenia niemáłego/ długiego/ knodowátego/ ná vkoś w ziemię pochodzącego. álbo poprzec przy samym wierzchu ziemię zmarszczonego kosmátego/ á bez zápachu/ ná wyskoczkách rozdzielone/ bládo rumienne/ smáku cierpkiego y ściągáiącego álbo stwirdzaiącego [kosaciec płonny]. SyrZiel 16.
  • – Wielki [kozłek]/ ktory drudzy zowią Nardusem leśnym/ máiąc liście máło niepodobne Łániey broni: Prętá głádkiego/ ná łokieć zwysz/ álbo wyższe[g]o: we wnątrz czczego/ lekkiego/ miękkiego á bládo rumiennego: ná wierzchu okołek tákieyże bárwy. SyrZiel 49.
Odsyłacze