Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZNIEŚĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  znieść
czas przeszły
lp m 1. os.   zniósł
ż 3. os.   zniosła
lm mos 1. os.   znieśliśmy
3. os.   znieśli
czas przyszły prosty
lp 3. os.   zniesie
Znaczenia
1. »rozbić całkowicie, zwyciężyć (nieprzyjaciela)«
Rekcja: kogo co

  • – Prawie o tym czasie iakos Szeremeta zniesli Panowie nasi Hetmani. PasPam 108v.
  • ~ Powiedziałem zrazu że potkałem się z Chowanskiem dalismy mu pole znieslismy y zdobycz mąmy. PasPam 158v.
  • – Pasza Sylistryiski [...] posłął to pod budy Seraskierowi opowiadaiąc ze zniosł Woysko Polskie wszystko. PasPam 265.
2. »ścierpieć, wytrzymać«
  • – Ia widzę ze mi przez tego piiaka cały dzięn kurzycie pod nos a ia Cierpiałęm dłuzey tez iuz z nieść tego nie mogę. PasPam 229.
Przenośnie
  • Postulata et Desideria Ich MSCiow PP Braci w dawnych Instrukcyach będące iezeli czas zniesie maią promowować Ich MSC PP. Posłowie aby suum effectum sortiri mogły.PasPam 218v
3. »spowodować, ze przestanie co obowiązywać, zawiesić, unieważnić«
Rekcja: co

  • – Krotko mowiąc wielkie wtey Ordynacyiey dzieią się Inconvenientia ex pedit albo ią znieść albo ią ad debitam formam przyprowadzić. PasPam 285.
4. »o wodzie: porwać kogo, unieść«
Rekcja: kogo, z czego

  • – Zaraz go woda zniosła z konia począł tonąc konia pusciwszy. PasPam 112.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Ból/ ieśli máły/ ia go zniosę: ieśli wiélki/ on mnié. KnAd 41.