Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZLACHCIANKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: SZLACHCIANKA, ŚLACHCIANKA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   szlachcianka
liczba mnoga
M.   szlachcianki
D.   szlachcianek
Znaczenia
»kobieta należąca do stanu szlacheckiego«
  • – Szlachty było w tey Fortecy Szlachcianek postroiło się to od Cudow ta pięknie ta ieszcze piękniey. PasPam 99v.
  • – Wyszli przeciwko niemu processionaliter Zakonnicy Szlachta Szlachcianki y kto tylko był w owym Cięszkim oblęzeniu [...] wołaiąc zawitay niezwycięzony wodzu [...] Byli y tacy [...] co wołali z Bawicielu nasz. PasPam 100.
  • – W MM Pan iako człowiek Rycerski wielkim na uczyłes się zyć Zołdem. Ia zas uboga Szlachcianka mogła bym się niezdobydz na taką zapłatę. PasPam 223.
  • – Naprzod/ kiedy o Dom y Vrodzenie pytasz tey o ktorą się myślisz stáráć/ poradź się wprzod swoiey Geneálogiey. Ieśliś ślachćić/ bierz śláchćiankę: mieszczánineś/ mieszczkę: rolnik/ kmiecą dźiewkę; ták nie będźie miáło iedno drugiemu czym urągáć. GorzWol 43.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Ieśli Szláchcic/ Szláchciánkę niech poymuie/ Ieśli chłop/ chłopównę. DobrGram 567.