Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZACIĄGNĄĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  zaciągnąć
czas przeszły
lp m 3. os.   zaciągnął
lm mos 1. os.   zaciągnęliśmy
3. os.   zaciągnęli
czas przyszły prosty
lp 1. os.   zaciągnię
imiesłów uprzedni
  zaciągnąwszy
nieosobowy czas przeszły
  zaciągniono
Znaczenia
1. »zgromadzić, sprowadzić; przyprowadzić«
Rekcja: kogo co, na co

 • – Ktory postępek że się Samemu Niepodobał Niebu y Oczywisty na Oyczyznę naszę zaciągnął Gniew Boży. PasPam 188v.
 • – Oni się tym srodze delektowali y przyswiadczali mu tez chcąc mię skonfundować y nato go umyslnie zaciągnęli. PasPam 228v.
 • – Ptastwo [...] gniazdka robiło y lęgło się na drzewkach tam posadzonych. A nie tylko to Ptastwo co moze bydz w Polszcze ale y insze Cudzoziemskie co kolwiek mogłem przybrać y zkąd kolwiek zaciągnąć. PasPam 254.
Związki frazeologiczne

 • zaciągnąć długi:
Przenośnie
 • Iak Arhitopael dawał na Sprawiedliwego Dawida radę tak ią tez na Swoię zaciągnął szyię.PasPam 197
2. »werbować wojska najemne«
Rekcja: kogo co

 • – Kozakow Zaciągniono 12000. PasPam 192.
 • – Wszyscy unanimi voce na to się zgadzali zeby zaraz w obozie zaciągnac y zostawić do Boku iego Piętnascie Tysięcy Woyska. PasPam 242.
 • – Pan Rakocy [...] we cztery dziestu tysięcy węgrow, z multanami, kozakow zaciągnąwszy altero tanto Wybrał się na czosnek do Polski. PasPam 52v.
3. »zjednać do czego«
Rekcja: na co

 • – Zachciało się nam sprobowac samym z sobą A podobno Eo fine zebysmy przytey okazyiey znowu zaciągnęli na z wiązek. PasPam 187v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • zaciągnąć na siebie czyjąś niełaskę:
  • DISGRACE [...] Encourir la disgrace de quelqu'un, tomber en sa disgrace. In offensam alicujus incurrere. In offensionem alicujus cadere [...] Záciągnąć ná siebie niełaskę czyią zárobić ná nię, zle się zásłużyć. DanKolaDyk I, 471.