Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZNOWU, ZNOWA

przysł.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
  znowu
  znowa
Znaczenia
»na nowo, ponownie, jeszcze raz, powtórnie; z powrotem«
 • – Wyszedł znowa ieden [skrzat] zowey dziory. PasPam 77.
 • – Dunskorunski [Dołgoruki] zapomniawszy dawney chłosty znowu za ukazęm Carskięm zebrał 12000 Woyska. PasPam 111.
 • – Ci ludzie co byli pierwey znowu przyszli. PasPam 143.
 • – Krol [...] Wolskiego znowu był na odwod posłał do Hana. PasPam 158.
 • – Byłęm ci tedy na owym Bankiecie na ktory znowu zapraszano z takąsz iako y wczora Oracyią. PasPam 164v.
 • – Stroz poznał głos otwiera obaczywszy straszydło z nowu zamknął y uciekł. PasPam 177v.
 • – Daią znac krolowi ze krolowa Iey MSC bardzo się ma niedobrze [...] Przychodzą znowu że krolowa Iey MSC kona. PasPam 202.
 • Znowu psi się podraznili, co iuz byli trochę umilkli. PasPam 236v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • to znowu:
  • – Wziąwszy chleba y masła ktore zawsze ziaszczem stoi to smaruią iedzą to znowu ustaną y robią. PasPam 55v.
  • – Co nas przyniesie wał do Bulwarku to znowu nas impet wody odrzuci na morze. PasPam 67.
 • jak znowu:
  • – Ukraina wszystka, iak znowu w rebellią. PasPam 197v.
 • jako znowu:
  • – Nam tedy iako znowu potkać się do Stało. PasPam 106v.
 • aż znowu:
  • – Stali tedy obadwa szyki godzin zedwie spokoynie [...] az znowu kazali Harcownikowi podpadać y wywabiać ich w pole. PasPam 105.
  • Az znowu idą wczoraisi Porucznicy. PasPam 169.
 • a znowu:
  • – Nastąpiła mowa oprocederze związkowym [...] A znowu przebacz, Przebacz będziemyc to zawsze pamietać. PasPam 150.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192.
Podhasła

ZNOWU


Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»w użyciu spójnikowym: także, również, zaś«
 • – Towarzystwo zas per respectum że Szlachta Bracia y znowu zas że daią prowiant aniepowinni by To ich Zasadzili częstowali. PasPam 82.
 • – Zły iest związek, Zły znowu y ten kto się związku nie chwyta. PasPam 149.
 • – Samiscie ich natę hardosc wSadzili teraz znowu zaniemi prosicie. PasPam 169.
 • – W Łęczyckiem Woiewodztwie znowu y w Brzeskiem kuiawskiem Intulerunt to ze nąm nie trzeba Bogatego Pana. PasPam 232v.
 • – Turcy mieli [..] Wodki, pachciące [pachnące], W Baniach Aptyczki znowu osobne. PasPam 261.
 • – Obrociwszy się mowi [król] będzie to Curae nostrae zeby WSC w krzywdzie swoiey uko[ntentowanie otrzymał]. Znowu Obozny koronny rzecze. PasPam 285v-286.

ZNOWU


Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»w funkcji partykuły wzmacniającej«
 • – Stanęło tedy Uszyku Woysko My znowu z Woyniłowiczem Na prawe Skrzydło. PasPam 103.
 • – Miałęm tez nadzieie in testimoniis kompaniey tez naszey ktorzy pod tym znakiem Pana Piekarskiego zostawali Z nową[!] zemną pod tą Chorągwią Pana kasztelana Lubelskiego słuzyli Pan Olszowski Iąn y pan Ięd[r]zey Zaręba. PasPam 114v.
 • – Owi Infamisowie Poniewierali się az dodrugiego z nowu Seymu. PasPam 186v.
 • – Nasi tez Polacy co tego byli nabrali to znowu iak kazano iść do Węgier powyrzucali zwozow. PasPam 260v.