Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BAŁWOCHWALNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T

Formy gramatyczne
lp M. m   bałwochwalny
N. m   bałwochwalnym
lm M. mos   bałwochwalni
B. nmos   bałwochwalne
N.   bałwochwalnymi
Znaczenia
1. »pogański«
  • – Iesli narod báłwochwálny/ podobny bárzo swoim Báłwanom/ ktory oczy máiąc/ nie widział; vszy máiąc/ nie słyszał; máiąc smysły nic nie czuł: iednák to wszytko poruszyło się ná przyszcie Páná. BirkNiedz 50 marg.
  • – Niemniey zá czásow Ewángeliey Kościoł ś. utrápili niezbożni Chrześciánie, iáko zá Stárego Zakonu báłwochwálni Tyrani, y pogáńscy Cesárze. StarKaz II, 473.
  • – Pokłonami Bałwochwalnymi Jeroboam brzydki Zmazany – Boga z złotymi cielcami Śmiał równać. LubSTobPol 58.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • ofiara bałwochwalna:
2. »o wyznawcach innych religii: pogański«
  • – Mnostwo iest Swiętych/ roie Boskiey straży/ Co chronią suszy/ y szkodney zárázy. Rzecz niewątpliwa/ że stąd buynie stánie/ Gdzie báłwochwálni mieszkáią Pogánie/ Turczyn práktyki dozna swey spulnocy/ Kto wie czy nie Lách cześć Pánu z tych toczy. JurkPieś D4.
Odsyłacze