Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PONIEŚĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp ż 3. os.   poniosła
lm mos 1. os.   ponieśliśmy
3. os.   ponieśli
Znaczenia
1. »doznać, doświadczyć czego; odnieść, ucierpieć«
Rekcja: co

 • – Tak y Wiedenska Forteca [...] Patrzciesz przez krotkie wedwoch Miesiącach Oblezenie, iaką poniosła deformitatem. PasPam 259.
 • – Ordynacyia Boska tak była [...] Aby Tamtę Prowincyią nie szpada Niemiecka ale Polska zawoiowała szabla. Chcąc tez to podobno Bog nadgrodzić Narodowi naszemu onę konfuzyią ktorąsmy za iego dopuszczeniem od Narodu Szwedzkiego w Oyczyznie naszey poniesli. PasPam 71v.
2. znaczenie zrekonstruowane »zanieść«
3.  przen.  »wszcząć«
Rekcja: co

 • – Turcy eo fine Woynę poniesli że by Religią Rzymską zniszczyć a Luteranską na to Mieysce postanowic po Całey Europie. PasPam 277.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • wstyd ponieść:
  • ~ Iáki tám wstyd poniosłá czysta i poczciwa Eleonorá, stánąwszy przed táką gromádą ludu, á będąc cále nágą, ktorzy oczy ku ziemi dla wstydu spolnego spusczali. TylkStrom 56.
 • boleści ponieść:
  • – To ciało [...] ktore ták wiele mąk i boleści poniosło/ wszelkich bolow/ wszelkiego utrápieniá ná wieki pozbyło. BujnDroga 403.
Podhasła

*PONIESIONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
odmiana złożona
lp D. m   poniesionego
ż   poniesionej
B. ż   poniesioną
lm M. nmos   poniesione
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»doznany, doświadczony«
 • – Będzie to wiedziało Woysko iako w moiey osobie poniesionego upominać się kontemptu. PasPam 134v.
 • – Iezeli się komu wzasługach moich iaka czyni wątpliwosc czy to tak było czy nie było Swiadczą Cicatrices ad verso pectore poniesione. PasPam 138.
 • – Wroccie Nobilitati poniesioną oppresyią y Stracone Substancyie. PasPam 139.
 • – Nie mam po Bogu inszego asyllum gdzie by się uskarzyć poniesioney krzywdy. PasPam 149v.
Odsyłacze