Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

INDYJSKI

przym. od
  Indie
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp M. n   indyjskie
D. m   indyjskiego
n   indyjskiego
N. n   indyjskim
Ms. n   indyjskim
odmiana niezłożona
lp D. m albo n   indyjska
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • broń indyjska:
  • Bron Indyska z Krzyzem y Głowicą Capową malowaną. ArchRadziw 1638 64, 3.
 • dzięgiel indyjski:
  • – Azaś na rogach ważne ognie płoną Chebdy palący y gorne Gałbany Gdzie Tamaryszek; ztamtąd zmiie wioną Ani im dzięgiel Indyiski strzymany. Z Panakami je Centurzye żoną I z Modrzewami ciężkie Abrotany I przypalone rogi Jeleniowe Ze woysko całą noc wyziewa zdrowe. LucChrośPhar 317.
 • charakter indyjski:
  • – Arabowie przyznaią że liczbę swoię maią od Indyanow, y nazywaią ie Figury álbo charaktery Indyiskie. DanKolaDyk I, 304.
 • ber indyjski || ber modry indyjski:
  • – PRoso álbo Ber Indiyski/ niedawnemi czásy z Hiszpániey w te strony iest przyniesione. SyrZiel 1011.
  • BER Indiyski błękitney álbo modrey bárwy/ korzonki puscza według wzrostu swego nie wielkie. SyrZiel 1014.
  • Ber modry Indiyski/ Rozdziáł 35. Panicum caerulum Indicum. SyrZiel 1014.
 • atłas indyjski:
  • atłas Indyyski. Indianischer Atlas. boüille cotonis; boüille Charmais. T III 13.