Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LEKARSTWO

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: LEKARSTWO, LIKARSTWO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   lekarstwo
N.   lekarstwem
Ms.   likarstwie
liczba mnoga
D.   lekarstw
B.   lekarstwa
N.   lekarstwy
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Brałem anima rabarbari na wyczyszczenie i uśmierzenie wczoraj spomnianego defektu, po którym likarstwie wieką-m z łaski Najwyższego uznał folgę, skąd i zdrowia pożądany sukces. RadziwHDiar 59.
  • – Zatrzymániu moczu nád przyrodzenie tenże trunek iest lekárstwem. SyrZiel 52.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • lekarstwo chłodzące (sz. zm.):
    • – Y przeto ná gorące choroby wynáleźli lekárstwá chłodzące: ná zimne/ zágrzewáiące. SykstCiepl 139.
    • – Toż burzenie krwi chłodzącemi lekarstwy uśmierzać trzeba. BeimJelMed 204.
    • Item záżywáć lekarstw mierno chłodzących, áby wątrobę chłodząc, żołądká nie oziębić, co iest pospolita. PromMed 161.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Ná ból głowy/ lekárstwo chleb. KnAd 524.