Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DOSKONAŁY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
stopień równy
lp M. m   doskonały
ż   doskonała
n   doskonałe
D. m   doskonałego
ż   doskonałej
n   doskonałego
C. m   doskonałemu
ż   doskonałej
n   doskonałemu
  doskonały
B. m nżyw   doskonały
ż   doskonałą
  doskonałą
N. m   doskonałem
ż   doskonałą
n   doskonałym
  doskonałem
Ms. m   doskonałym
ż   doskonałej
n   doskonałym
W. n   doskonały
lm M. nmos   doskonałe
D.   doskonałych
C.   doskonałym
B. mos   doskonałych
nmos   doskonałe
N.   doskonałymi
Ms.   doskonałych
W. nmos   doskonałe
stopień wyższy
lp M. m   doskonalszy
  doskonalsi
ż   doskonalsza
n   doskonalsze
  doskonalszych
D. m   doskonalszego
ż   doskonalszej
n   doskonalszego
  doskonalszym
C. n   doskonalszemu
B. m żyw   doskonalszego
n   doskonalsze
N. m   doskonalszymi
ż   doskonalszą
Ms. m   doskonalszym
  doskonalszych
n   doskonalszym
stopień najwyższy
lp M. m   najdoskonalszy
ż   najdoskonalsza
n   najdoskonalsze
D. m   najdoskonalszego
ż   najdoskonalszej
n   najdoskonalszego
C. m   najdoskonalszemu
ż   najdoskonalszej
B. m żyw   najdoskonalszego
ż   najdoskonalszą
N. m   najdoskonalszym
ż   najdoskonalszą
Ms. m   najdoskonalszym
ż   najdoskonalszej
W. m   najdoskonalszy
lm M. nmos   najdoskonalsze
D.   najdoskonalszych
B. nmos   najdoskonalsze
 
Znaczenia
1. » wspaniały, pozbawiony niedoskonałości«
 • – Nie táyno to/ żę nád złoto doskonálszego Metallu nie mász: ták też nád szcżerą przyiaźń y miłość kosztownieyszego sie nic ná świećie ználeść nie może. SpiżAkt E.
 • – Naprzod imię Anny świętey nośi/ co znáczy łáskę Páná naywyższego/ potym iż rowna w cnotách y czystośći dusze y ćiáłá innym Pánnom/ ktore Oblubienicowi czynią doskonáłą oblubienicę. OkolNiebo 15.
 • – W Przezacney Wenecyey/ naydowáłá się Márya imięniem: ktora gdy sobie obráłá żyćie ná świećie bogomyslne/ y nabożeństwem świątobliwe/ obráłá też sposob żyćia nayczelnieyszy: Bo nie tylko raz postąpiwszy w cnotách/ w nich trwáć chćiáłá/ ále codźień postępowáć z cnoty w cnotę/ y co godźiná odmienna niosłá doskonáła/ doskonálszą się stawáłá. Iest bowiem nie máły wstecz postępek co raz nie postępowáć w cnotách. OkolNiebo 17.
 • – Dał mi był doskonałą wewszystkim informacyią et Sufficientem expeditionem [i dostateczną odprawę] połozywszy w listach poslednieyszą nizeli była ad praesens [w danej chwili] datą z pewnych respektow. PasPam 165v.
 • – Ten że swoy Oycowski umysł [...] wykonac chce [król] y iest gotow Amnestyą ktora to Generalna y o Gulna ma bydz, y tak doskonała iako by wszystko w sobie zawierała. PasPam 208.
 • Director Monoculus iuz absolute Tryumfuie Iuz koronie Francuskiey y konkurrentowi do Skonałą y Nie odmięnną przez Gazety czyni otuchę. PasPam 228.
 • – Krytyk doskonały, rzadko chwali, bo chwali sprawiedliwie. Monitor 18.
2.  mat.  »równoboczny«
 • – IEżeli kwádrat krzyżowkątny iest doskonáły; to iest máiący rowne wszytkie cztery śćiány; długość iedney śćiány zmultyplikuy w śię, á produkt, będżie plác kwádratu doskonáłego. SolGeom II 75.
 • – Postáwiwszy álbowiem ná PM, kwádrat doskonáły PSTM, y przedżieliwszy go wpoł liniią nieznáczną CZ, gdy MN rowną sámey PM przystáwisz z punktu M do linii CZ, ná N, y dopełnisz kwádratu MNOP; kwádrat PCZM według Własnośći 115. będżie rowny kwádratowi ONMP. SolGeom II 91.
 • – Między figurámi iednegoż rodzáiu, ktora się bárdżiey zbliża do doskonáłey, to iest rownokatney y rownośćienney; tá więcey wsobie zámyka polá, iáko się pokazáło w Náuce poprzedzáiącey ná kwadratách. SolGeom II 92.
 • – Jeżeli záś postrzeżesz, że Fortecá ma Regulárną, (to iest doskonáłą) figurę, zángułámi y z śćiánámi rownymi; dość bedżie wżiąć miárę Policzku HP; ábo rámięnia EP; ábo Kortyny iedney EF: dáleká wżiąć ich długość, według Náuki 25 26, 27. SolGeom II 107.
 • – Kwádrat doskonáły, ábo podłużny, znieprzystępną CB, záwrzeć. SolGeom II 120.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • mat. kwadrat doskonały:
 • »kwadrat, czworokąt foremny«
  • – A nád to wsześćiokąćie Rownoobwodnym z Tryángułem HFE, zostáią dwá tryánguły HDN, EDM, ktorymi przewyszsza tryánguł HFE. Tęż własność máią y figury iednegoż rodzáiu, ieżeli są rożnego położęnia: że, wrownym obwodżie nie rowne polá záwieráią. Iáko kwádrat doskonáły FGHL, iednegoż obwodu z kwádratem podłużnym CT, iest większy dżiewiąćią 2kwádratow: to iest kwádratem cáłym GKMP. SolGeom II 91.
  • kwadrat doskonały, kwadrat równościennokątny. Viereck mit gleichen Winckeln. quarré parfait ou régulier. T III 693-694.