Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NOWICJAT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1654-1676
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   nowicjatu
B. uż. nżyw.   nowicjat
Ms.   nowicjacie
Znaczenia
1. »e Kościele katolickim: wstępny okres w formacji zakonnej po postulacie«
  • – Tym ja ślę wiersze, ten je czytać będzie, Co dawno chodzi z kusiem po kolędzie, Co nowicyjat odprawił w Lublinie Na Czwartku, Co wie, jakie gospodynie W warszawskiej Baszcie. MorszAUtwKuk 310.
  • – Za iego Rektorstwa w Nowicyaćie naszym Krakowskim, młodźian ieden sukienkę na siebie zakonna biorąc, złty swoy pierzćionek na obrażie [...] zawiesił. NiesKor II 347.
  • – Na zapusty nietrwała wzbudziła się we mnie do zakonu jezuickiego wokacja. Było nas trzech aspirantów: ja, i jmć ksiądz Krzymowski, który tylko jeden pojechał do nowicjatu. MatDiar I, 38.
2. »okres przygotowawczy, próbny«
  • – Odow tych czyli Izd iest 2. iedná większá Bijuk‑Oda, druga mnieyzá Kuijuk‑Oda; w ktorych młodźi bywá po kilká set ná Nowicyacie, y zowią się JCZOGHLANY, to iest Pokoiowi. ChmielAteny II .