Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ACHILLOWY, *ACHILLÓW

przym. od
  ACHILL
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lp B. ż   Achillową
lm Ms.   Achillowych
odmiana niezłożona
lp B. ż   Achillowę
Znaczenia
»należący do Achilla (Achillesa), właściwy Achillowi (Achillesowi)«
  • – Iákoś się/ niestetyż/ odmienił od onego Hektorá/ gdy się z plonem y zdobyczą wrácał/ zbroię ná sobie máiąc Achillową/ ktorą był zdárł z Pátroklá towárzyszá iego? BirkOboz 44-45.
  • – Ze Alexánder: złote wyrzuciwszy dzięgi, W perłowey skrzyni chował, Homerowe Xięgi. Tenże kiedy w Ilium, w kilká set lat potem, Gościł: chcąc tamecznego, Bogá uczcić votem, Prezentuie mu Biskup Achillowę Lutnię. PotPocz 41.
  • – Nizydá. Iako po Troiey żałobliwych dołách/ Po Pryámowey y Synow swych zgubie/ Zelżeniu dziewek/ zburzonych Kościołaách/ Y zdrádey pełnym Polixeny ślubie/ Przy Achillowych bezecnych popiołách/ Zászczekáć przyszło nieszczęsney Hekubie/ Abo po siedmi Synow/ y Cor tylu/ Skáłą Niobie stánąć ná Sypilu. TwarSDaf 80.
Odsyłacze