Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PADALCOWY, *PADALCÓW

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (padalcowy, padalczy; XVIII), SWil, SW (padalcowy, padalczy)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp D. m   padalcowego
N. ż   padalcową
odmiana niezłożona
lp B. ż   padalcowę
Znaczenia
»odnoszący się do padalca«
  • – Głowę pádálcowę s[s]áć będzie: zábije go język jászczorczy. BG Hi XX, 14.
  • – Vszakże pokarm jego we wnętrznościách jego odmieni się: zołcią pádálcową stánie się w trzewách jego. BG Hi XX, 16.
  • Padalcowego nassáwszy się iadu, Iaszczurczym zębem przyidzie do upadu. ChrośJob 72(L).
Odsyłacze