Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PADNIENIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, L, SWil, SJP

Formy gramatyczne
lp M.   padnienie
D.   padnienia
N.   padnieniem
Znaczenia
»upadek, przewrócenie się«
  • – Jáko niektorzy [jeźdźcy] dziáłáią zgárbiwszy się ná koniá wsiadáią/ záś w biegániu/ gdy się ná ktorą stronę przykłada/ ábo pochyla kon/ dla ubiodrzonego pádnienia nogi z owey strony ku siodłowey ukurczywáć zwykli. PienHip 29.
  • – Nikt z pádnienia twego nie ma chluby [gdy Argant upadł osłabły w pojedynku]. TasKochGoff 495.
  • – Rosprzestrzenione żeły bywaią ostrością wilgotności/ ábo też dla żeł rzadkości/ rozdzieráią się záś też y od gwałtownego poruszenia/ zkoczenia/ pchnienia/ pádnienia/ vderzenia. CiachPrzyp 35 nlb..
  • – Kosték rzucenie/ pádnienie szczęśliwe [...] Rzucenie. Kosték rzucenie/ ábo padnienie nieszczęśliwe. Kn 308.
  • – Págorki się wynoszą/ ziemiá się odkrywa/ zá pádnieniem wod coraz mieysc więcey przybywa. OvOtwWPrzem 22.
  • – Padenie: upadek. Padesz: padnienie. Pahuba: zguba. JaśDict 80.
  • – Poganie starzy gdy kostek grawali a chcieli sobie zycic fortunnego rzucenia y kostki padnienia mawiali te słowa. HerbOr XVII, 63.
  • – Padanie, Padnienie. das Fallen. chute l`action de tomber. T III 1309.