Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PADWAN

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVII, XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   padwan
B. uż. nżyw.   padwan
N.   padwanem
liczba mnoga
M. uż. nosob.   padwany
B. uż. nosob.   padwany
Etymologia
wł. padovano 'od nazwy miasta Padova (Padwa)'
Znaczenia
»skoczny taniec a. popularna pieśń liryczna, miłosna«
  • – Ta komisya, jak padwan taniec włoski, jeden krok przed się, a dwa kroki za się chodziła. RadziwKSprawy 473.
  • – Podpełniwszy dobrze z rozkoszy skakali [bogowie], muzycy zaś padwany, skoczne tańce grali. SzlichŻartSok 180.
  • – Brzmiące śpiniety i skrzypice mieli, Różne padwany i balety pieli. BorzNaw 47.
  • – Alić coś za dziecina skrzydlasta w leszczynie, Zaczęła padwan krzyczeć o mojej dziewczynie. ZimBSiel 180 (L).
  • – Ale nie wątpię, że nad wszytko złoto Wyżej te będziesz szacowała karty, W których [...] Nie historyje i zmyślone romany Nie komedyje, tańce, padwany, Lecz o Miłości Boskiej rozmyślanie. I tej cudownej łaski uważanie. MorszZEmbWyb 276.
  • – Uderza czołem, Muzá moia z Gránu I coć bez wdzięku przy ustney delacie Spiewáłá w on czás; też y teraz pieie Ale stroynieyszym Pádwánem turnieie.. ChrośTrąba A2.