Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POP

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
lp B. uż. żyw. popa  
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Dał nam kilka Moskiewskich kronik, i Popa, ktory nas tego ięzyka miał uczyć. GelPrzyp 98.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Labor, Chłop, Auaritia, Pop. RysProv VIII,1.
  • Lepiey być dobrem chłopem/ niż złem popem. KnAd 482.
  • Máli być ládá iákim Popem/ lepiey że będzie dobrym chłopem. RysProv VIII, 9.
  • Masz li być złem popem/ ráczey bądź prostem chłopem. KnAd 482.