Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CZART

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. uż. osob.   czartowie
Znaczenia
»diabeł, szatan, zły duch«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

Związki frazeologiczne

 • do czarta pójść:
 • czart to wymyśłił:
  • – Czárt to wymyślił [...] Kn 978.
 • sam czart musiał to wymyślić:
  • Kn 978.
 • duszę czartu oddać:
  • – nieczystą Dusze Sprosnemu Czartu oddaiąc HistŚwież 24.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

Przenośnie
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  Nie grzyź ze Diabłem orzechow. RysProv IX, 10.
 • (wariant II):
  Nié gryź z czártem orzéchow. KnAd 598.