Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CECHMISTRZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: CECHMISTRZ, CZECHMISTRZ, *CEHMISTRZ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn (cechmistrz), T (cechmistrz)

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)

Formy gramatyczne
lp M. czechmistrz   || cechmistrz  
D. czechmistrza  
C. cehmistrzowi  
B. cechmistrza   || czechmistrza  
lm M. cehmistrzowie  
B. czechmistrzów  
Etymologia
niem. Zechmeister
Znaczenia
»przełożony cechu rzemieślniczego«
 • Céchmistrz/, Magister curiae [...] Hetaeriarcha [...] Magister contubernii [...] Praefectus sodalitio. Tribunus & tribuum magister [...]. Kn 59.
 • Cechmistrz/ Curzó Tribunus. DasHünDict .
 • Zunfftmeister cechmistrz tribunus. KusWeg O2.
 • – Nabrawszy dosc piniedzi, posli y z tąd Czech Tkalski stanowiony iest w Zywczu gdyz go przed tym nie było a Naypierwszy Czechmistrz obrany był Krzystof Krauz tak Nazwany. KomonDziej 169v.
 • – Pierwszy Przywiley [...] onym zgorzał V Czechmistrza Mroskowicza gy Wyszemiescie Vlicze trzecia Czesc wygorzała. KomonDziej 176v.
 • – Sąd prawa gaynego [...] Przez sławnego Andrzeia Brzezowickiego woyta muszynskiego [...] Mathiasza Czekana, Walentego Pawłowskiego czechmistrzow, takze sławnych Kaspra Flisaka burmistrza, Stanisława Miecznika, Kaspra Muszynskiego radziec muszynskich [zagajony]. AktaMusz 18.
 • – Dla zupełności prawa przysadzaią czechmistrzow Woyciecha Swornika czechmistrza kowalskiego, Iąna Skaruchę, Stanisława Kruka. AktaMusz 25.
 • – Zasiedli [...] Adam Sliwa cechmistrz rzemiesła sławetnego szewskiego, Walanty Zeleznik cechmistrz rzemiesła sławetnego krawieckiego. AktaMusz 59.
 • – Sławetni Iąn Krenicki woyt kryski [..] tudziesz sławetni cehmistrzowie zasiedli. AktaMusz 59.
 • – Przybrawszy Prawo mieyskie [...] p. Woyciecha Perca cechmistrza rzemieszła szewskiego [zasiadło]. AktaMusz 67.
 • – Przybrawszy Prawo mieyskie [...] p. Sebastyana Szyszlaka czechmistrza rzemieszła płociennego [zasiadło]. AktaMusz 67.
 • Cechmistrz. Zunft-Meister, Ober-Meister. Maître du métier; maître juré; jure; le prémier maître de métier; maître juré d'un corps de métier; expert. T III 100.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • starszy cechmistrz:
  • – 1652 stała sie skarga na Bartosa [...] ze uczynił wieką skodę panu starsemu cehmistrzowy. RegTow 35.
Użycia metajęzykowe
 • - Mistrz cum suis compositis, ut Burmistrz, Cechmistrz etc. WojnaInst 26