Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CEMBRZYNA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI, Kn (?), L (?), SWil (?), SW (?), SJP (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1690
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   cembrzyna
N.   cembrzyną
Znaczenia
»drewniana obudowa rowu wypełnionego wodą«
  • – Ná tymże osobnym wále LT, ma bydź koło z łopátkámi K [...] w rowié osádzone między cembrzyną, ktorey Figurá nie ma, áby kołá zpłáwami K, nie zaśłániáłá. Powinno bydź obite deszczułkámi cienkimi iáko korzecznik; á łopátki K, ná grzbiecie, ma mieć podobne łopatkom wálniká, iednák dłuszsze: ktoreby wodę z rowu wyciskáć mogły. SolArch 97.
  • – Cembrowina. Cembrzyna. Bau-Holtz. bois à bâtir; bois de charpente; maisonnage. § koło w rowie osadzone miedzy cembrzyną; cembrowina spuszczona. T III 103.