Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*MAHOMETOWY, MAHOMETOW

przym. od
nazw.
  MAHOMET
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MAHOMETOWY, MAHUMETOWY, MACHOMETOWY, MAHOMETOW, MAHUMETOW
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp D. ż   mahometowej
Ms. m   mahometowym
lm M. mos   machometowi
nmos   mahometowe
odmiana niezłożona
lp M. m   mahometow ||   mahumetow
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Ociec Máhometow był nieiáki Abdálá báłwochwálcá z pokolenia Ismáelowego á matka iego była Henniná zydowká: oboie podłey y vbogiey Conditiey. BotŁęczRel IV 146.
 • – Zá ktorą occásią Páywá/ począł discurrowáć szeroce o niezbożnośći y márnośći sekty Máhumetowey; á z drugiey strony o prawdźie y sczerośći zakonu Chrystusowego. BotŁęczRel IV 197.
 • – Ich báłwochwálstwo/ áni ćielesnośćią y lubośćiámi ćiáłu miłymi nie opływáło iáko ono Pogáńskie: niemiáło też sczęśćia y vćiech świeckich/ iáko ma zakon Máhumetow; ktoreby ich były zábáwiły y pieśćiły BotŁęczRel V 60.
 • – Pan M[oskorzewski] czyni się Apostołem Mahometowym. SkarMes A4v.
 • – Co pokazać máią Sáráceni brzydkie świnie/ Máchometowi vczniowie ná potwierdzenie wiáry swoiey? KorRoz 8.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • statuty Mahometowe:
  • – Lubo álbowiem powinien záchowáć Statutá Máhometowe/ tedy też sáme Statutá/ czynią go Tłumáczem nieomylnym wyrokow swoich/ dáią mu moc odmieniáć y znosić naygruntownieysze Constitucye/ álbo przynamniey dispensowáć się w nich/ kiedy dispositiey iego/álbo znáczney iákiey imprezie záwádzáią. RicKłokMon 7.
 • zakon Mahometowy:
  • – Doktorowie záś y mędrcy Tureccy głośniey ieszcze o tym mowią [o władzy cesarskiej]/ nie stánowiąc władzy Cesárskiey innych gránic/ tylko záchowánie pewnych vstaw nabożnych w Zakonie Máhometowym opisánych/ przyznáwáiąc mu w rządách świeckich zupełną moc/ á zátłumáczá iey y Sędziego sámę tylko wolą iego dáiąc. RicKłokMon 7.
 • linia Mahometowa:
 • »potomkowie Mahometa«
  • – Naywiększy tumult vczynił się około mieszkánia Muftego ktorego gwałtem z sobą wzięli do Sáráiu/ tákże y Seigta, to iest Káznodzieię Cesárskiego/ y Nalub Eszrefa, ták się zowie ten co iest naystárszy z liniey Máhometowey. RicKłokMon 15.
Odsyłacze