Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CIERPLIWY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy gramatyczne
lp M. m   cierpliwy
ż   cierpliwa
B. n   cierpliwe
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ach, nałaskawszy Jezu, o Jezu cierpliwy, niewymowna dobroci, czemuż na te dziwy i na te wszeteczeństwa nie podniesiesz ręku abo pioronowego swym obłokom sęku, [...]. RożAPam 24.
  • – Przynaglają staroście, żeby niecnotliwy dekret obwołać kazał, a sam był cierpliwy, nic nie wątpiąc w nagrodzie. RożAPam 60.
  • – Złości nie działa, ani się w niej kocha, cierpliwa , skromna, łaskawa, niepłocha. TwarKPoch A4v.
  • – Miłość jest długo cierpliwa/ dobrotliwa jest: miłość nie zajrzy/ miłość nie jest rospustna/ nie nádyma się: Nie czyni nic nieprzystojnego/ nie szuka swojich rzeczy/ nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego: Nie ráduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy: Wszystko okrywa/ wszystkiemu wierzy/ wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. BG 1Kor 13, 4-7.
  • – Siełá ludzi iey chciáło/ ále pogardzáłá Chcącymi/ nie cierpliwa / mężá nie znáiąca/ Ráczey gáie bezdrożne przewiedzáć woląca. OvOtwWPrzem 28.
  • – Asz tez zacznie ema załozywszy O ktorym nic nie bedzie we wszytkim kazaniu Dopierosz swych słuchaczow oraz przezacnego Auditorium prosic o cierpliwe ucho. OpalKSat 109v.
  • – Bo to tey płci winá/ ze nád was więcey dáleko kochamy/ záśmy Niebogi iáko miękka gliná/ ze sił y władzę nád sobą mamy/ Y iáko w ogniu nie cierpliwa Cyná/ Ták się w miłości wászey rozpływamy. TwarSDaf 44.