Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CHANANEJSKI

przym. od
  CHANAAN
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1633
Formy gramatyczne
lp M. m   chananejski
ż   chananejska
D. m   chananejskiego
ż   chananejskiej
lm B. mos   chananejskich
Znaczenia
»odnoszący się do ziemi Chanaan«
 • – Zkąd znáć iż piśmiennych Zydow inszy był ięzyk od gminnego Chánáneyskiego. DembWyw 13.
 • – Iam dla ciebie Krolow Chánáneyskich pobił: á tyś trzciną pobił głowę moię. KorRoz 145.
 • – To iest [...] ten ktory was wodą zdrową z opoki nápoił, ktory dla was krolow Chánáneyskich pozábiiał. KorRoz 30.
 • CHANANEYSKI Ięzyk albo SAMARYTANSKI z Hebrayskiego urodzony. ChmielAteny II 748.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • niewiasta chananejska (sz. zm.):
  • Niewiástá Chánáneyska wyszłá z gránic tych/ y záwołáłá do nie[go] mowiąc: Zmiłuy się nádemną Pánie/ Synu Dawidow/ Corká moiá od diabłá ciężką udręczoná boleie. KalCuda 302.
  • – Tákże [...] Mágdálena grzesznicá/ niewiástá Chánáneyska/ niewiásta Sámárytáńska/ Swiekra Piotrá świętego/ y tá coreczká Arcykápłaná dzisieyszego [doznaje uzdrowienia]. StarKaz II, 581.
  • – Idzie cierpliwość gdy przykłádem owey Chanáneyskiey niewiásty/ chociász też odegnany miłosierdziá czekasz. BujnDroga 205.