Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

KONCYLIUM

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • koncylium chalcedoskie:
 • »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«
  • – Na Konciliu[m] Chalcedoskim, Epheskim, Niceńskim, postánowiono, że Duch święty pochodzi od Oycá. KorRoz 53.
 • koncylium chalcedońskie:
 • »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«
  • – Po ścianach są [...] wyráżone Koncilia Generalne Niceńskie, Konstantynopolitańskie, Efeskie, [koncylium] Chalcedońskie, z inskrypcyami Historycznemi, co na ktorym decisum Koncilium. ChmielAteny II 115.
 • koncylium chalcedoneńskie:
 • »sobór, który odbył się w Chalcedonie w roku 451«
  • – PAPIEZ CONCILIA GENERALIA konwokuie, approbuie. Konciliow Przednieyszych iest 4. Pierwsze Niceńskie w obecności 318. Oycow złożone [...] Czwarte [Koncylium] Chalcedoneńskie w prezencyi 630. Oycow miane, złożone od Leoná I. Papieża Roku 551 [!]. przeciwko Eutychemu Archimandrycie Carogrodzkiemu ChmielAteny II 131-132.