Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BUJAĆ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
bujać  
lp 1. os. bujam  
2. os. bujasz  
3. os. buja  
lm 3. os. bujają  
lp m 2. os. bujałeś  
3. os. bujał  
ż 3. os. bujała  
n 3. os. bujało  
lm mos 2. os. bujaliście  
nmos 3. os. bujały  
lp m 3. os. będzie bujał  
lp 2. os. bujaj  
lp m 2. os. byś bujał  
bujając  
bujawszy  
Znaczenia
1. »szybować, latać, unosić się w powietrzu«
  • – Widząc orła, gdy bujał, żółwiowi się chciało Latać, choć przyrodzenie tego mu nie dało, VerdBłażSet 37.
  • – A ten [ptak] co ná powietrzu buia/ stojąc ná jednym mieyscu? Jest to Orzeł/ jástrząb/ Rarog/ Krogulec/ Sęp/ Kániá. VolcDial 134v.
  • Buiam. schweben in der Luft, als ein Vogel. [...] 1) planer, voler en l'air, se balancer en l'air comme un oiseau. [...] § 1) Orzeł buia na powietrzu skrzydeł nie ruszaiąc. T III 86.
2. »przemieszczać się swobodnie, bez ograniczeń, beztrosko«
  • Buiam. [...] 2) ausreissen, herum rennen, [...] 2) vaguer; courir çà & la. [...] § 2) koń buia po łące; woł zbuiał i zabłąkał się. T III 86.
3. »zażywać nieograniczonej swobody, przyjemności, rozkoszy; prowadzić swawolne, rozpustne życie«
  • – PAnie miły powiem tobie/ Rádáby cię żoná w grobie/ Już co rychley oglądáłá/ Zeby ták Wdową buiáłá. BączFortuna 49.
  • Buiam. [...] 3) ausschweifen; lüderlich, leichtfertig, ausgelassen werden. [...] 3) se débander, extravaguer; devenir insolent; étre dissolu, libertin. § [...] 3) swawola teraz buia, w rozkoszach buia. T III 86.
4. »bujnie rosnąć?«
Podhasła

BUJAJĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. ż bujająca  
B. m bujającego  
lm B. nmos bujające  
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji