Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BARZO

przysł.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: BARZO, BARDZO
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
stopień równy
  barzo ||   bardzo
stopień wyższy
  barzie ||   bardzie
  barziej ||   bardziej
  bardzi ||   barzi
  barze
  barzej
stopień najwyższy
  nabardziej ||   nabarziej
  nabardzi ||   nabarzi
  nabarzej ||   nabardzej
  najbarzi ||   najbardzi
  najbardziej ||   najbarziej
Znaczenia
1. »w związkach z czasownikiem podkreśla wysoki stopień nasilenia czynności lub stanu«
a) »mocno, usilnie, intensywnie; dobrze, nadzwyczajnie; często, dużo«
  • – Pániom brzemiennym/ ten cukier na Włoskim Koprze bárzo służy. Abowiem Płod w żywocie ich oczerstwia y posila. SyrZiel 392.
b) »przede wszystkim, głównie«
2. »w związkach z przymiotnikiem, imiesłowem przymiotnikowym i z zaimkiem przymiotnym wzmacnia cechę lub właściwość«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bogáty dobrodzieystw twych nié rachuié: Vrázy swé bárzo czuié. KnAd 36.
  • Czégo więc bárdzo pragniémy/ o to się bárdzo boiemy. KnAd 127.
  • Chłopi ná wsi/ á żacy w szkole odmiánie Przełożonych bárzo rádzi. RysProv II, 5.
  • – Nie gmeray w onem istem/ by bárziey nie śmierdziáło. Malum bene conditum ne moueas. RysProv IX, 5.

BARDZO

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bardzo bladożółty:
    • – Rhabarbarum częścią żółte będące/ częścią żołtogorące/ y bárwy wewnatrz cielistey od Rheupontiku bárzo bládożołtego iest rożne. SyrZiel 642.