Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BACHMISTRZOWSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (supl.), L (XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
lp M. m   bachmistrzowski
N. m   bachmistrzowskim
Znaczenia
»związany z → bachmistrzem«
  • – Szkody przez urzędników różnych, które by mogły być Przez urząd bachmistrzowski Kiedy sam nie dojrzy, cieśle robót powinnych nie odprawują. InsGór 1650 49.
  • – Siła na tym Rzpltey należy żeby Zupy Bocheńska y Wielicka iako w naylepszym zostawały porządku [...], dla czego tak dla rewizyi pomienionych Zup, iako y dlatego aby się Stanowi Szlacheckiemu w wydawaniu soli [...] wygoda działa [...] naznaczamy Kommissarzow z senatu [...] Ichmciow [...] ktorzy [...] także y z Urzędem Bachmistrzowskim Wielickim do Zup w dolne Szyby spuścić się, y funkcyą tę iako nayprędzey y nayporządniey odprawić będą powinni. VolLeg V 844.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bachmistrz żup wielickich:
    • – DO JEGOMOŚCI PANA WŁADYSŁAWA MorsztynA, STAROSTY KOWALSKIEGO, BACHMISTRZA ŻUP WIELICKICH PotPoczKuk III 400.