Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POLITYK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1619
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   polityk
liczba mnoga
M. uż. osob.   politykowie
  politycy
D.   polityków
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Niewiem też iesliże ten Szkorpion nie znáczy nam Politykow wieku nászego/ ktorych sie nád miárę naśiał ow krolestwie tym/ że práwie gdźie poyźrzysz Niedźiwadek. NajmProg D2.
  • – Sprosniey błądzą Politykowie nászy/ ktorzy lub pozwalaią iż práwem Chrystusowym wszeteczeństwo iest zákazáne; przą iednák tego/ áby práwem Moyzeszowym było. BirkNiedz 27.
  • – Nie mogł się na decyzyą rezolwować Arcyksiążę Polityków. PisMów II 397.
  • – Dobry Polityk nie ma walczyć z fortuną, ále żagle swoie spuścić, i stánąć do czásu, żeby mogł potym [...] poteyże wodzie beśpiecznie pływáć, ktora się przedtym burzliwie náwáłnościami podnosiła. PisMów II 91-92.
  • – Ieden Ciekawy polityk dał taką radę aby ich [bandytów] głowy potaxowac, zeby kto bandytową głowę przyniesie brał pewną zapłatę, nawet otrobiono [!] ze iezeliby bandyt Bandyta zabił y głowę przyniosł, aby zapłatę wzion y był wolny od wszytkich Swoich Wystepkow ktore mu zupełnie darowano. HistŚwież 205.
  • – Pochlebni y Politycy zowią go czasem Padyszách, tytułem niby Cesarskim, ktory tytuł Turcy per excellentiam dáią Krolowi Fráncuskiemu. ChmielAteny II 478.
  • – MOSKIEWSKIEY Nácyi Geniusz ták adumbruią Politycy, iż bardziey ostrozni, niż odwáżni. ChmielAteny II 709-710.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • atenieński polityk: