Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ATENY

rzecz.
nmos
blp
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M.   Ateny
D.   Aten
B.   Ateny
Ms.   Atenach
  Ateniech
Znaczenia
1. nazwa geograficzna »nazwa miasta-państwa w starożytnej Grecji«
  • – Gdzie by też Miedź, w Grecyi była wyśmienita [...] iest [...] w Athenach. PotWoj 151.
  • – W sławnych Athenach […] Egeusz rozkazował. PotPer 20.
2.  przen.  »symbol rozwoju sztuk, nauk i filozofii; tu: encyklopedia, kompedium wszelkiej wiedzy«
  • – Obszerny regestr autorów, których zażyłem w pisaniu tych Aten jest w pierwszey części, tu jednak esencyonalnie stamtąd repetuję. ChmielAteny1755 I II, 2 nlb..
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • nowe Ateny:
    • NOWE ATENY ALBO AKADEMIA WSZELKIEY SCYENCYI PEŁNA. ChmielAteny1755 I I, s. tyt.