Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DYM

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   dym
D.   dymu
B. uż. nżyw.   dym
N.   dymem
liczba mnoga
D.   dymów
Znaczenia
»lotne produkty spalania«
 • – Nie wiesz [...] ze w tey minucie y z mieyscem na ktorym Stoisz y z Belluardami z kamięnicami potęznie wymorowanemi iako mucha wylecisz z dymem pod Obłoki. PasPam 258v.
 • – Iak ich wziął impet to tak lecieli do góry przewalaiąc się tylko między dymem ze ich okięm pod obłokami nie mogł doyrzeć [...] dopiero zas impet straciwszy widać ich było lepiey kiedy na zad powracali a w Morze iako zaby wpadali. PasPam 60v.
 • – Kiedy poczną prażyć do siebie aż się zacmiło od Dymow powietrze. PasPam 69.
Związki frazeologiczne

 • jako w dym:
 • »bez wahania«
  • – Owych tez co ich przybywało napomoc przerznęli konmi dopieroz wnich iako w dym. PasPam 62.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dymy chłopskie:
  • Dymów w tej wsi chłopskich numero 49. PiotBrań 417.
 • dym Bachusowy:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Pospołu te rzéczy chodzą/ dym zá płomieniem/ grzech zá lubieżnem poyrzeniem ábo dotknieniem. KnAd 904.