Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ABLEGACJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1676
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
N.   ablegacją
liczba mnoga
B.   ablegacje
N.   ablegacjami
Ms.   ablegacjach
Etymologia
łac. ablegatio 'odesłanie, wysłanie'
Znaczenia
»wyprawa dyplomatyczna, poselstwo«
  • – Niezániecha do koncá I. K. M consulere Patriae, orbi quietem dare złożeniem nieodwłocznym drugiego Seymu/ ex Consilio frequentissimi Senatus, zágrzewać będzie Komisyą Moskiewską do tráktowaniá wiecznego pokoiu/ do Porty/ do Krymu/ Kozakow/ ablegacye wyprawi [...]. PisMów II 121.
  • Inclaruit ablegácyámi do Hiszpániey/ Portugaliey/ i z-denuncyácyą szczęśliwey W. K. Kości Elekcyey do Francyey. PisMów II 399.
  • – Król Szwedzki uwiedziony nie dawnym przez Gałeckiego oswiadczeniem dobrey przyiazni, za umyslną do Sztokholmu ablegacyą nie dowierzał temu aby Król August miał z Nim Woynę zacząć [...]. OtwFDzieje 54.
  • – Wszak gdyby święta á wrodzona Potockim, honorow y humorow Pańskich moderacya, ná to pozwoliła, á żeby liczne y znakomite Ich cnoty Religia, waleczne y nieustraszone męstwo, Bellona, nienaruszona nigdy sprawiedliwość Trybunalska Astrea, wyborne Senat y zdrowe rady, Oyczyzna, podięte ná Iey dobro w publicznych ablegacyach fatygi, wszytkie zaś Potockich zasługi, rownie, y bez krzywdy honor kompensował; tedy by im, iuż nie buławy ále berła, Majestaty, nie krzesła, nie purpury Senatorskie, ále Krolewskie paludamenta należały. NiesKor II 3-4 nlb.