Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RZECZPOSPOLITA

rzecz.
ż
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp (?), SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   Rzeczypospolitej
liczba mnoga
M.   Rzeczypospolite
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • rzeczpospolita Ateńska:
  • – Zginęły Rzeczpospolite Rzymska, Karthagineńska, Atheńska, Lacedemońska przy swoich bałwochwalstwach, zginęłaby pewnie y nasza, ieżeli wszystka polityka w rządach krolestwa, nie będzie złożona in morali am scientia Ewangelyie Swiętey, nad ktorą ni etylko nic zbawiennieyszego, ale oraz nic rozumniejszego y potrzebnieyszego. LeszczStGłos 14.
  • – Areopag czyli naywyższy Sąd Rzeczypospolitey Ateńskiey ustawą Solona został do dawney powagi wrócony. OpisGrec 88.
 • rzeczpospolita Babińska:
 • achejska Rzeczpospolita:
 • rzeczpospolita arystokracka:
 • akta Rzeczypospolitej:
  • – REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • budowniczy Rzeczypospolitej:
  • – Budowniczy subst. Rzéczypospolitey/ kroléwski/ miéyski/ Lunár. Aedilis [...] Fabricarum Tribunus [...] Publicus [...] Aedilis plebis [...]. Kn 51.
 • wolna Rzeczpospolita (sz. zm.):
  • – [...] w Wolney záprawdę zrodziłem się Rzeczyposp[olitej]: w ktorey zmusu nikt nic czynić niepowinien [...]. LubJMan 77.
  • – Na tę zaś spuszczać się każdego dyskrecyją arcyniebezpieczna rzecz jest Rzpltej wolnej. KonSSpos 240.