Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SZKLENICA

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: SZKLENICA, ŚKLENICA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – [...] á poznasz że ona wodá iuż ledwie nie wszytká z ciáłá wyszłá/ pátrząc w onę śklenicę/ w ktorąś wodę puszczáł. SykstCiepl 176.
  • Niepoprawne zródło .
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • szklenice gryźć:
  • »oddawać się pijaństwu«
    • – Wieprz z rospusty kámienie zrze/ dla tegoż iego mięso/ tenże cierpiącym pomocne; Człowiek rospiły sklenice gryzie. HercBan 33.
    • – [...] to się oni wolą wpráwowáć w zbytki, w pijátyki, kosterstwá, we wszeteczeństwá, jáko to, kufle dobrze wytrząsáć, szklenice zá zdrowie gryść, záloty stroić, táńcámi niezbednymi się báwić, kárty, wárcáby y kostki gráć, Sodomiją się mázáć. GdacPan 144-145.
Odsyłacze