Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BLUŹNIERSKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (XVI), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
lp M. m   bluźnierski
ż   bluźnierska
D. ż   bluźnierskiej
B. m nżyw   bluźnierski
ż   bluźnierską
n   bluźnierskie
N. m   bluźnierskim
ż   bluźnierską
n   bluźnierskim
lm M. nmos   bluźnierskie
D.   bluźnierskich
B. nmos   bluźnierskie
N.   bluźnierskiemi
  bluźnierskimi
Znaczenia
»znieważający Boga, obrażający religię; heretycki«
 • – A waszej wszystkiej grunt teologii, Jedna bluźnierska książka konfesyi; I tej, jako wiem, co rok odmieniacie, Wodzowie ślepych, których w piekło tkacie. GrochWiersze 321.
 • Bluźnierski/ [...] Blasphemus. Kn 37.
 • – Tedy náprawili męże/ ktorzy powiedzieli: Mysmy go [o Szczepanie] słyszeli mowiącego słowá bluźnierskie/ przeciwko Mojzeszowi y przeciwko Bogu. BG Dz 6, 11.
 • – Agmon, dla bluźnierskich słow przeciw Wenerze, był w ptaka, z nosem rogowym, przemieniony. OvOtwWPrzem 580.
 • – Vmyślnie tedy/ y pod wielką klątwą kościoł święty Kátholicki zákázuie kśiąg Heretyckich czytáć/ y w domu swoim chować; áżby ná to miał kto osobliwe pozwolenie/ áby ie czytáiąc ná one odpisywał/ y pokazywał błąd bluźnierski ludziom/ áby się go strzegli. StarKaz II, 190.
 • – Obrotem cyrklá zrobił [czarnoksiężnik] cháráktery wkoło, Po ktorych y tám, y sám bosą trzykroć deptał Nogą, á depcząc, rymy niezbádáne szeptał: Ktorego bluźnierskiemi słowy wywołáni Zli duchowie ná świátło z poziemney odchłáni Pokazáli się rożno: ow Sphingiem, á drugi Meduzą... DamKuligKról 218.
 • – Młodszym, prawi [szlachcic Kurosz], będąc w cudzych kraiach, trafiłem na takiego, ktory bluznierską gębą lżył Matkę Boską... NiesKor II 178.
 • – Dziesiąty [cudowny krucyfiks w Polsce] we Gdańsku u Fary, ná bluźnierskie kazánie Predykanta twárz odwrácaiący. ChmielAteny II 417.
 • Bluznierski. låsterlich. blasphématoire, plein de blasphémes. T III .
 • – Ktoby nápotym Krystusá mękę, rány y Sákrámeny jego S. językiem bluźnierskim sromocił, (co owi w zwyczáju máją, ktorzy z Niemiecká bliźnić zwykli mowiąc: Gocleydy, Gocfundy (Boże rány) Sákrámenty w Tobie) ten ma bydź tákiemu podległy kárániu. GdacPan 105.
 • – Iesliby kto bluźniący [...] nálazł się/ temi z bluźnierskiey zbiiay go cudámi drogi. KalCuda 229.