Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WIERZENIE

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • ku wierzeniu niepodobny (sz. zm.):
  • – Zbiega się tám záś táka obfitość osobliwych ryb/ iż práwie sámy gromádámi idą y płyną/ áż we drzwi do domow mieysckich/ y z nich ie może łowić: ácz to rzecz ku wierzeniu niepodobna/ kto tego nie obaczy sam. BotŁęczRel III 66.
  • – Przypomniałem tę superstytią ku wierzeniu niepodobną białych głów Nársingskich [o samospaleniu wdów]/ żeby káżdy obaczył iák wiele może zwyczay w ktorym się zrodzimy [...]. BotŁęczRel IV 138.
  • Niépodobny ku wierzeniu/ [...] Difficile ad credendum [...] Difficile ad fidem [...]. Kn 514.
 • niepodobnie ku wierzeniu:
 • »niewiarygodnie«
  • Niépodobnie ku wierzeniu [...] Incredibiliter [...] suprà fidem. Kn 514.
  • niepodobnie ku wierzeniu. unglaublich. incroiablement. T III 1005.
 • ku wierzeniu podobny (sz. zm.):
  • – Ten koń przy dziwnych wyćwiczeniach swych te cnoty ku wierzeniu ledwo podobne miał, że sam wolno puszczony, widząc zbrojnego chłopa, ku niemu się miał, kąsając zęboma, zadem i przodem bijąc [...]. DorHipTur 21.
  • Podobny ku wiérzęniu/ ku práwdzié. Probabilis causa, visio, probabile aliquid sit dicendo [...]. Kn 743.
 • do wierzenia podobny:
  • – Iáko Rzymiánie máło podobne do wierzenia bogactwa mieli. WargRzym 24.
 • podobnie ku wierzeniu:
 • »wiarygodnie«
  • Podobnié ku wiérzeniu/ Probabiliter dicere, defendere. Credibiliter aliquid confingere [...] Verisimiliter [...]. Kn 742-743.
  • podobnie ku wierzeniu/ Probabiliter, verisimiliter, rationabiliter. Tikierinay. SzyrDict 310.
  • – Podobnie [...] 2) nie rzekł podobnie ku wierzeniu [...]. T III 1451.
 • do wierzenia niepodobno:
 • »niewiarygodnie«
  • – [...] to iedno przypomnę, Co do wierzenia niepodobno, że drugim Rotom się trafiło ośm albo 10 razy przyiść do sprawy i potykać się Z nieprzyiacielem [...]. MasDiar 46.
 • do wierzenia niepodobny:
  • – A nie opponowali się Chrzescianie tym prawie do wierzenia nie podobnym postępkow [!] Saracenow? IntrHist 63.