Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*DZIEŃ

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
lp D.   dnia
B.   dzień
Ms.   dniu
lm D.   dni
B.   dni
Znaczenia
1. »widna pora doby«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • robić coć po całym dniu i nocy:
 • »po całej nocy robić coś«
 • dzień astronomiczny:
 • bydlne pół dnia:
Związki frazeologiczne

 • po całej nocy robić coś || robić coś po całym dniu i nocy:
 • sądny dzień:
 • »według chrześcijańskich wierzeń religijnych sąd ostateczny, mający nastąpić po końcu świata«
  • – Boc przecie o Sądnym dniu tak powiedaią że złe uczynki chwalic będą adobre ganic. PasPam 147v.
 • z godzina na dzień:
 • »na godzinę przed świtem«
  • – Nazaiutrz tedy Niekazałęm gospody otwierać az iuz z godzina na dzięn. PasPam 143v.
2. »doba«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • do dnia dzisiejszego:
 • robić chałupne dni:
 • dni Bachusowe:
 • »karnawał«
  • – Odprawiwszy tedy dni Bachusowe wdobrey komitywie zdobremi Sam Siadami a osobliwie ztym Mikołaięm krosnowskięm Podczaszym Rawskiem On URodzica mego my vicissim [wzajemnie] uniego. Poiechałem zachorągwią. PasPam 80v.
 • ostatki dni Bachusowych:
  • – Dopiro na ostatki dni Bachusowych stanąłęm w Bereniczu [Berezynach]. PasPam 173.
Związki frazeologiczne

 • dzień Pański:
 • »niedziela«
  • – Byłem w Duchu w dzień Pański, i słyszałem zá sobą głos wielki,jáko trąbey. NT Ap 1, 10.
 • do sądnego dnia:
 • »nigdy«
  • – Obaczył daleko Towarzysza naszego [...] na takim szkapie ze by go był y do Sądnego dnia niedogonił. PasPam 97.
 • mięsny dzień:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • chłopski dzień:
  • Item Grzegorz kowal, półrolnik [...] Ten rabia po dwojgu 4 dni bydłem, piąty dzień ręczną robotą po jednemu, czwartek zaś w każdy tydzień chłopski dzień. InwKal I 427.
 • dzień artyficjalny:
  • Dzień artyficialny náżywa się ten, ktory záczyna od wschodu słońca, kończy się ná zachodzie. Noc zaś, ktora się zaczyna od záchodu słońca, kończy ná wschodzie. Zydzi przedtym, á teraz Turcy dzień artyficialny każdy dzielą ná godzin 12 iednakowych, y ná inne godzin 12. każdą noc. BystrzInfChron 4.
Związki frazeologiczne

 • do dnia dzisiejszego:
 • każdy boży dzień:
 • cały boży dzień:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Gość częsty i długi/ rychło się sprzykrzy. Gość i rybá trzéciego dniá précz/ nie wart/ cuchnié. KnAd 265.
 • Kto się chce mieć dobrze ná dzień/ niech sobie gęś zárznie/ kto ná tydzień/ niech wieprzá zákole/ kto ná miesiąc/ niech wołu zábiie/ kto ná cáły rok/ niech żonę poymie/ á kto do śmierci/ niech Xiędzem zostánie. RysProv VII, 5.
 • W dzień Symoná Iudy/ boi się koń grudy. RysProv Kv.