Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GRANATSKI I

przym. od
  GRANATA, tj. GRANADA, GRENADA
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp Ms. n   granatskim
Znaczenia
»odnoszący się do Granady (Grenady)«
  • – Potomkow ich znáyduie się podziś dzień bárzo wiele w krolestwie Válentskim: (powiádáią żeby ich miáło bydź 22000 Fámiliy) nawięcey ich było w krolestwie Gránátskim bo też ta napośledzey odiskana z ręku Maurow [...]. BotŁęczRel IV 145.
Odsyłacze

*GRANATSKI II

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (granatski; XVII, w cytacie będacym ilustracją do hasła granatowy), SW (granacki)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy gramatyczne
lm M. nmos   granatskie
D.   granatskich
Znaczenia
»odnoszący się do drzewa z rodziny granatowcowatych lub owoców tego drzewa«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • jabłko granatskie:
    • – Chce mowić błogosłáwiona spráwiedliwa duszá: gdy ty mnie náuczáć będziesz świętey náuki twoiey/ w domu mátki moiey Kościołá Kátholickiego/ ia ostre wino vtrapienia/ nie ono Bábilońskie roskoszne: ia moszcz z iábłek gránátskich czerwonych; to iest/ krew twoię świętą pić będę: niechcę tu żadnych roskoszy ná ziemi/ ná lepsze się chowáiąc do niebá. BirkNiedz 101.
    • – Stánął między cichym Moyzeszem/ á gniewliwym Heliaszem/ áby náuczył krolow y pánow tego świátá/ iákie máią mieć przy sobie senatory/ y iákich máią być obyczáiow; nie słodkich názbyt/ nie kwásnych też zgołá: ále iako mowił Henricus 4. Imper. Coby to byli iáko iábłká gránátskie/ nie słodkie/ nie kwáśne/ ále iákoby winniczki cierpkie: subacre quid; bo to heroglyphicum iego było: Malum granatum cum inscriptione subacre. BirkNiedz 225-226.
Odsyłacze